Samo je jedna petina kopna gusto naseljeno.Još uvjek ima mnogo mjesta,a najosamljenije naseljeno kopno je Tristan da Kunja,vulkansko ostrvo u južnom Atlantiku.Ostrvo Tristan da Kunja ima samo 98km2,ujedno je i najudaljenije naseljeno mjesto.Najbliži naseljeno kopno je ostrvo Sveta Jelena,udaljeno 2120km sjeveroistočno.Na ostrvu Tristan da Kunja 1961. godine proradio je vulkan.Tada su stanovnici evakuisani,ali su se poslije dvije godine vratili.

Četiri petine Zemljinog kopna je previše suvo,hladno,brdovito i šumovito da bi moglo biti naseljeno.Najređe naseljeni kontinent je Antarktida,na kojoj nema stalnih naselja,dok je najređe naseljena Zemlja Grenland.Najosamljenije ostrvo je Buve,nenaseljeni norveški protektorat u južnom Atlantiku;najbliže kopno,nenaseljena obala    Antarktide,udaljeno je 1 700 km.

 

 

Advertisements